Dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów

Od 27 września do 22 grudnia 2021 r. najpóźniej zostaną  przeprowadzone zajęcia wspomagające dla chętnych uczniów  klas IV-VIII ( harmonogram w załączeniu).

Dodatkowe zajęcia wspomagające będą miały na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. W całym okresie na klasę przypada 15 godzin łącznie.

Harmonogram zajęć wspomagających

Skip to content