Zasiłek szkolny

Burmistrz Szczucina przypomina o możliwości składania wniosków o jednorazowy zasiłek szkolny dla ucznia. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – np. ciężka choroba ucznia lub rodzica, śmierć jednego z…

Skip to content