Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2022r.
  2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2022r.
  3. Ferie zimowe: 30 stycznia 2022r. – 12 lutego 2023r.
  4. Wiosenna przerwa świąteczna: 6 – 11 kwietnia 2023r.
  5. Egzamin ósmoklasisty: 24 – 26 maja 2023r.
  6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2023r.
  7. Ferie letnie: 24 czerwca31 sierpnia 2023r.

 

(Według: https: https://kuratorium.krakow.pl/kalendarz-roku-szkolnego-2022-2023/ )

Skip to content