Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupcu

Samorząd Uczniowski

ROK SZKOLNY 2022/2023:
Przewodniczący – Wiktoria Klara
Zastępca przew. – Milena Niziołek
Sekretarz – Kacper klara

Szkolne Koło Wolontariatu: Małgorzata Drzazga, Marek Dyduła, Wiktoria Klara, Milena Niziołek, Radosław Węgrzyn
Opiekun samorządu: p. Monika piasecka

Aktualności

 

—————–  ROK SZKOLNY 2022/2023 ———————–
WRZESIEŃ

13 września Rada SU zorganizowała pierwsze spotkanie z samorządami klasowymi. Było to spotkanie organizacyjne. Został zatwierdzony Plan Samorządu Uczniowskiego wraz z propozycjami działań.

 

18 września poczet sztandarowy naszej szkoły w składzie: M. Drzazga, K. Klara i M. Niziołek uczestniczył w Powiatowych Obchodach Wydarzeń Wrześniowych w Szczucinie.

PAŹDZIERNIK

2 października odbyło się kolejne spotkanie z samorządami klasowymi. Rada SU oraz członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu ogłosili, iż październik będzie w naszej szkole „Miesiącem dobroci dla zwierząt”. Z tej okazji ogłoszony został szkolny konkurs na najlepszy plakat o tytule „Jak dbać o zwierzęta?”.

Chętni uczniowie proszeni są o przesłanie do opiekuna SU zdjęcia, które ilustruje jak dba o zwierzęta (np. o swoje zwierzątko domowe).

W ostatnim tygodniu października (24 – 28 X) odbędzie się szkolna zbiórka darów dla schroniska. Dary przynosimy do szkoły i przekazujemy wolontariuszom: M. Niziołek, W. Klara i K. Klara. Dary zostaną przekazane lokalnemu schronisku.

 

———————- rok szkolny 2019/2020 ————————-

Góra Grosza – Samorząd Uczniowski brał udział w organizacji zbiórki monet w ramach akcji Góra Grosza organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom ( http://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/ )

 

Andrzejki – Rada Samorządu Uczniowskiego brała czynny udział w organizacji zabawy andrzejkowej dla uczniów naszej szkoły. Zorganizowaliśmy zabawy i wróżby andrzejkowe, oraz pomagaliśmy w dekorowaniu sali gimnastycznej.

 

Zbiórka nakrętek – pomoc chorej dziewczynce. Do 29 października w naszej szkole trwała akcja zbierania nakrętek. Tym razem zostaną one przeznaczone na leczenie Mai – dziewięcioletniej dziewczynki z zespołem Downa. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim uczniom, i tym młodszym i tym starszym, ale także przedszkolakom, że z tak ogromną chęcią przyczynili się do tej akcji.  (JB)

 

Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska. Przez cały miesiąc październik, uczniowie i przedszkolaki naszej szkoły zbierali karmę i wiele różnych rzeczy dla potrzebujących psiaków i kociaków ze schroniska (miski, zabawki, koce, itp.).
Wraz ze Szkolnym Kołem Wolontariatu chcielibyśmy bardzo podziękować za zaangażowanie w naszą zbiórkę.
Mamy nadzieję, że każda akcja organizowana w naszej szkole będzie cieszyła się tak ogromnym oddaniem.  (JB)

.

Skip to content