Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupcu

Rekrutacja do PP i kl. I

Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Słupcu będzie przeprowadzona w okresie

od 1 marca 2022 roku do 31 marca 2022 roku.

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2016 – 2019.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka/.

Wnioski dostępne w placówce oraz na stronie internetowej.

ZAPRASZAMY!!!


Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Klimczaka w Słupcu, odbywać się będą w terminie od 1.03.2022 r. – 31.03.2022r.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

Zapraszamy 🙂

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej w Słupcu (.doc)

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej w Słupcu (.pdf)

—————————————————————————————————————————

Rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni złożyć  – Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Publicznego w Słupcu na rok szkolny 2021/2022

 (druk w załączeniu)

Potwierdzenie woli należy składać w placówce w dniach 12-13  kwietnia 2021r.

Niepotwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

15 kwietnia 2021 zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2021/22.

Załącznik:  Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

 

————————————————————————————————————————–
Zapisy nowych kandydatów do Przedszkola Publicznego w Słupcu, odbędą się w terminie od 01.03.2021 – do 31.03.2021 r.  Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2015-2018.
Druki wniosków do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.
Druki do pobrania: w załączeniu

————————————————————————————————————————–

Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej w Słupcu, dzieci urodzonych w roku 2014, będą odbywały się według następujących zasad:
– dzieci należących do obwodu szkoły według zgłoszeń rodziców na kartach zgłoszeń
– dzieci spoza obwodu szkoły na pisemny wniosek rodziców

Zapisu dziecka należy dokonywać w terminie od 01.03.2021 – do 31.03.2021r. w sekretariacie szkoły.

Wnioski do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły

———————————————————

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

do Przedszkola Publicznego w Słupcu

na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie § 11b. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Treść § 11b

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

oraz

na podstawie art. 158 ust. 1 w zw. z art. 161 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148.) Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Lista została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 15 kwietnia 2020 roku.

Załącznik:  Zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego w Słupcu na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie § 11b. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Treść § 11b „W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek”.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni złożyć  – Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Publicznego w Słupcu na rok szkolny 2020/2021 (druk w załączeniu)

 

Potwierdzenie należy składać w dniach 7-9 kwietnia 2020r. drogą elektroniczną na adres: zspslupiec@op.pl .  Wydrukowany i wypełniony dokument należy przesłać w formie skanu bądź zdjęcia. W przypadku braku drukarki można przepisać ręcznie, zrobić zdjęcie i przesłać na podany adres poczty elektronicznej.

Niepotwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

15 kwietnia 2020 zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Załącznik:

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

 

Rekrutacja do przedszkola i do klasy I na rok szkolny 2020/2021 – ważna informacja!

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupcu informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym rekrutacja do przedszkola oraz do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 możliwa jest drogą elektroniczną. Dokumenty można przesyłać w formie zdjęcia, skanu, wersji elektronicznej wraz z załącznikami na adres e-mail: zspslupiec@op.pl
Przesłane w ten sposób dokumenty wezmą udział w procesie rekrutacji, natomiast wnioski w wersji papierowej będzie można złożyć w późniejszym terminie.

Druki do pobrania:

1) Wniosek do przedszkola – Przedszkole Słupiec: http://zspslupiec.pl/wp-content/uploads/2020/03/Wniosek-do-przedszkola-Przedszkole-S%C5%82upiec-2.pdf

2) Wniosek o przyjęcie do klasy I SP (dzieci spoza obwodu szkoły): http://zspslupiec.pl/wp-content/uploads/2020/03/Wniosek-o-przyj%C4%99cie-do-kl.-I-SP-dzieci-spoza-obwodu-szko%C5%82y.pdf

3) Karta zgłoszenia do klasy I SP (dzieci zobwodu szkoły): http://zspslupiec.pl/wp-content/uploads/2020/03/Karta-zg%C5%82oszenia-do-kl-I-SP-dzieci-z-obwodu-szko%C5%82y.pdf

4) Oświadczenia 2020 – 2021: http://zspslupiec.pl/wp-content/uploads/2020/03/O%C5%9Bwiadczenia-2020-2021-1.pdf

Ogłoszenie dotyczące rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Słupcu będzie przeprowadzona w okresie

od 2 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku.

 Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2014 – 2017.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka/.

Wnioski dostępne w placówce oraz na stronie internetowej.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w naszym przedszkolu nie biorą udziału  w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

ZAPRASZAMY!

http://zspslupiec.pl/wp-content/uploads/2020/03/Wniosek-do-przedszkola-Przedszkole-S%C5%82upiec-1.pdf

http://zspslupiec.pl/wp-content/uploads/2020/03/O%C5%9Bwiadczenia-2020-2021.pdf

Skip to content