Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupcu

Rekrutacja do PP i kl. I

Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Słupcu będzie przeprowadzona w okresie

od 1 marca 2022 roku do 31 marca 2022 roku.

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2016 – 2019.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka/.

Wnioski dostępne w placówce oraz na stronie internetowej.

ZAPRASZAMY!!!


Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Klimczaka w Słupcu, odbywać się będą w terminie od 1.03.2022 r. – 31.03.2022r.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

Zapraszamy 🙂

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej w Słupcu (.doc)

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej w Słupcu (.pdf)

——————————————————————————

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W SŁUPCU

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Komisja rekrutacyjna, po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przyjęła do przedszkola na rok szkolny 2021/22 następujących kandydatów:

 1. Adamczyk Jakub
 2. Chrabąszcz Karolina
 3. Chrabąszcz Katarzyna
 4. Kiełbasa-Strycharz Brajan
 5. Kryczka Agata
 6. Orszulak Amelia
 7. Polak Tomasz
 8. Szymczyk Zuzanna

Słupiec, 15.04.2021

—————————————————————————————————————————

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego w Słupcu

na rok szkolny 2021/2022

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym zakwalifikowała na rok szkolny 2021/2022 niżej wymienionych kandydatów:

 1. Kiełbasa-Strycharz Brajan
 2. Orszulak Amelia
 3. Adamczyk Jakub
 4. Polak Tomasz
 5. Kryczka Agata
 6. Chrabąszcz Karolina
 7. Chrabąszcz Katarzyna
 8. Szymczyk Zuzanna

Rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni złożyć  – Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Publicznego w Słupcu na rok szkolny 2021/2022

 (druk w załączeniu)

Potwierdzenie woli należy składać w placówce w dniach 12-13  kwietnia 2021r.

Niepotwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

15 kwietnia 2021 zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2021/22.

Załącznik:  Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

 

————————————————————————————————————————–
Zapisy nowych kandydatów do Przedszkola Publicznego w Słupcu, odbędą się w terminie od 01.03.2021 – do 31.03.2021 r.  Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2015-2018.
Druki wniosków do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.
Druki do pobrania: w załączeniu

————————————————————————————————————————–

Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej w Słupcu, dzieci urodzonych w roku 2014, będą odbywały się według następujących zasad:
– dzieci należących do obwodu szkoły według zgłoszeń rodziców na kartach zgłoszeń
– dzieci spoza obwodu szkoły na pisemny wniosek rodziców

Zapisu dziecka należy dokonywać w terminie od 01.03.2021 – do 31.03.2021r. w sekretariacie szkoły.

Wnioski do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły

———————————————————

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

do Przedszkola Publicznego w Słupcu

na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie § 11b. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Treść § 11b

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

oraz

na podstawie art. 158 ust. 1 w zw. z art. 161 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148.) Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Lista została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 15 kwietnia 2020 roku.

Załącznik:  Zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego w Słupcu na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie § 11b. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Treść § 11b „W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek”

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym zakwalifikowała na rok szkolny 2020/2021 niżej wymienionych kandydatów:

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego w Słupcu

na rok szkolny 2020/2021

 1. Dobrzańska Kinga
 2. Jachym Marcel
 3. Klara Michał
 4. Kupiec Antoni
 5. Korzeń Sebastian
 6. Kusek Żaneta
 7. Rój Izabella
 8. Wąs Franciszek
 9. Zając Antonina

Rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni złożyć  – Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Publicznego w Słupcu na rok szkolny 2020/2021 (druk w załączeniu)

 

Potwierdzenie należy składać w dniach 7-9 kwietnia 2020r. drogą elektroniczną na adres: zspslupiec@op.pl .  Wydrukowany i wypełniony dokument należy przesłać w formie skanu bądź zdjęcia. W przypadku braku drukarki można przepisać ręcznie, zrobić zdjęcie i przesłać na podany adres poczty elektronicznej.

Niepotwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

15 kwietnia 2020 zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Załącznik:

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

 

Rekrutacja do przedszkola i do klasy I na rok szkolny 2020/2021 – ważna informacja!

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupcu informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym rekrutacja do przedszkola oraz do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 możliwa jest drogą elektroniczną. Dokumenty można przesyłać w formie zdjęcia, skanu, wersji elektronicznej wraz z załącznikami na adres e-mail: zspslupiec@op.pl
Przesłane w ten sposób dokumenty wezmą udział w procesie rekrutacji, natomiast wnioski w wersji papierowej będzie można złożyć w późniejszym terminie.

Druki do pobrania:

1) Wniosek do przedszkola – Przedszkole Słupiec: http://zspslupiec.pl/wp-content/uploads/2020/03/Wniosek-do-przedszkola-Przedszkole-S%C5%82upiec-2.pdf

2) Wniosek o przyjęcie do klasy I SP (dzieci spoza obwodu szkoły): http://zspslupiec.pl/wp-content/uploads/2020/03/Wniosek-o-przyj%C4%99cie-do-kl.-I-SP-dzieci-spoza-obwodu-szko%C5%82y.pdf

3) Karta zgłoszenia do klasy I SP (dzieci zobwodu szkoły): http://zspslupiec.pl/wp-content/uploads/2020/03/Karta-zg%C5%82oszenia-do-kl-I-SP-dzieci-z-obwodu-szko%C5%82y.pdf

4) Oświadczenia 2020 – 2021: http://zspslupiec.pl/wp-content/uploads/2020/03/O%C5%9Bwiadczenia-2020-2021-1.pdf

Ogłoszenie dotyczące rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Słupcu będzie przeprowadzona w okresie

od 2 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku.

 Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2014 – 2017.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka/.

Wnioski dostępne w placówce oraz na stronie internetowej.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w naszym przedszkolu nie biorą udziału  w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

ZAPRASZAMY!

http://zspslupiec.pl/wp-content/uploads/2020/03/Wniosek-do-przedszkola-Przedszkole-S%C5%82upiec-1.pdf

http://zspslupiec.pl/wp-content/uploads/2020/03/O%C5%9Bwiadczenia-2020-2021.pdf

Skip to content