Laboratoria Przyszłości

O programie

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Aktualności

W ramach programu Laboratoria Przyszłości nasza szkoła zakupiła m.in.:

  • drukarkę 3D,
  • zestaw klocków LEGO Spike,
  • kamerę
  • aparat fotograficzny
  • lutownicę
  • zestaw FORBOT Mistrz Arduino.

Styczeń był kolejnym miesiącem, w którym uczniowie zostali zapoznani ze sprzętem, który nasza szkoła otrzymała w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości. Tym razem, na zajęciach świetlicowych p. Maria Mółka wprowadziła uczniów w tajniki programowania klocków LEGO Spike Essential. Zajęcia miały na celu rozwijanie kreatywności i myślenia logicznego poprzez tworzenie własnych projektów, pobudzanie uczniów do refleksji nt. zdolności, zainteresowań, predyspozycji zawodowych, uzdolnień. Zajęcia odbyły się z wykorzystaniem scenariuszy ze strony LEGO.

Również w styczniu wykorzystaliśmy sprzęt fotograficzny – aparat Nikon do wykonania fotorelacji z akademii środowiskowej Dzień Babci i Dziadzia. LINK: http://zspslupiec.pl/dzien-babci-i-dziadzia-galeria-3/

W grudniu rozpoczęliśmy swoją przygodę ze sprzętem dostarczanym w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości. Uczniowie klasy ósmej na lekcjach informatyki zostali zapoznani z pojęciami: drukarka 3d, druk 3d, filament, plik STL. Chętni uczniowie mogli przygotować projekt medalu, który był wręczany podczas szkolnego mikołajkowego Turnieju w tenisa stołowego.

Dzięki drukarce 3d zostały przygotowane również ozdoby na naszą szkolną choinkę.

Skip to content