Rada Rodziców

rok szkolny 2023 / 2024

Przewodnicząca – p. Dorota Woźniak

Zastępca przew. – p. Marta Adamczyk

Skarbnik – p. Agnieszka Zając

Sekretarz – p. Małgorzata Mazanka

Skip to content