Rada Rodziców

Przewodnicząca – p. Dorota Woźniak

Zastępca przew. – p. Marta Adamczyk

Skarbnik – p. Agnieszka Zając

Sekretarz – p. Agnieszka Syper

Skip to content