Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupcu

O szkole

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupcu wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Klimczaka oraz Przedszkole Publiczne. Szkoła Podstawowa realizuje zadania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w toku ośmioletniego cyklu nauczania, podzielonego na dwa etapy kształcenia: I etap obejmuje klasy I – III, II etap realizują uczniowie klas IV – VIII.

W roku szkolnym 2018/19 w naszej szkole uczy się 78 uczniów w ośmiu oddziałach klasowych oraz 38 dzieci w dwóch grupach przedszkolnych.

Szkoła posiada 4 sale lekcyjne, pracownię biologiczno-chemiczną, pracownię językową, dwie pracownie komputerowe i salę gimnastyczną.

Skip to content