Akcja „Szkoła pamięta”

Akcja „Szkoła pamięta” to inicjatywa MEN, której celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, a szczególnie tych związanych historycznie z danym regionem. Nasza szkoła kolejny raz wzięła udział w tej ważnej akcji. Wszyscy uczniowie klas I-VIII razem z wychowawcami klas udali się na pobliski cmentarz, gdzie uporządkowali bezimienne i opuszczone groby żołnierzy, którzy ponieśli śmierć w obronie naszego kraju, odwiedzili lokalne miejsca pamięci i poznali związaną z nimi historię oraz zapalili znicze. Czas spędzony na cmentarzu był czasem refleksji i zadumy. W ramach akcji wykonano także gazetkę poświęconą lokalnemu bohaterowi, a zarazem patronowi naszej szkoły Stanisławowi Klimczakowi, przygotowano wystawę prac plastycznych uczniów nawiązujących do polskiej tradycji świat zadusznych, na lekcjach odbyły się liczne pogadanki, podczas których uczniowie wspominali zmarłych ze swoich rodzin oraz postacie historyczne zasłużone dla Polski. Biorąc udział w tej ważnej akcji pokazaliśmy, że pielęgnujemy pamięć o bohaterach naszej wolności, pamiętamy o przodkach oraz umacniamy poczucie tożsamości narodowej. „Szkoła pamięta” – pamiętają uczniowie, nauczyciele, rodzice…

Skip to content