Wycieczka integracyjna klas I – III

Wycieczka integracyjna klas I – III. Zwiedzanie Muzeum Drogownictwa w Szczucinie. Poznanie niebywałego rodzaju muzeum techniki, poświęcającego swoje wystawy drogownictwu. Oglądanie ekspozycji zewnętrznej na której znajduje się kilkadziesiąt urządzeń i maszyn drogowych, ustawionych na wzniesieniu z wbudowanymi rożnymi nawierzchniami, któremu alejki nadały formę muszli ślimaka. Zwiedzanie wystawy wewnątrz budynku, która zawiera drobniejsze zbiory dokumentów , numizmatów, sztandarów, instrumentów pomiarowych i laboratoryjnych. Udział w projekcji filmów związanych z bezpieczeństwem na drogach.

Skip to content