Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego w Słupcu

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego w Słupcu na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie § 11b. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Treść § 11b „W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek”

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym zakwalifikowała na rok szkolny 2020/2021 niżej wymienionych kandydatów:

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego w Słupcu

na rok szkolny 2020/2021

  1. Dobrzańska Kinga
  2. Jachym Marcel
  3. Klara Michał
  4. Kupiec Antoni
  5. Korzeń Sebastian
  6. Kusek Żaneta
  7. Rój Izabella
  8. Wąs Franciszek
  9. Zając Antonina

Rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni złożyć  – Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Publicznego w Słupcu na rok szkolny 2020/2021 (druk w załączeniu)

 

 Potwierdzenie należy składać w dniach 7-9 kwietnia 2020r. drogą elektroniczną na adres: zspslupiec@op.pl .  Wydrukowany i wypełniony dokument należy przesłać w formie skanu bądź zdjęcia. W przypadku braku drukarki można przepisać ręcznie, zrobić zdjęcie i przesłać na podany adres poczty elektronicznej.

Niepotwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

15 kwietnia 2020 zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Załącznik:

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Skip to content