Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupcu

Szkoła Podstawowa

Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów – udział uczniów

Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów – udział uczniów

W dniach 28 i 29 października br. uczniowie klasy  ósmej  wzięli  udział w programie profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów opracowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii. Głównym celem…

Skip to content