Podsumowanie działań w ramach akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu”

Nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiej akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu” (saferinternet.pl/dbi ). Akcję zapoczątkowała ogólnoszkolna lekcja pn. „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?” przeprowadzona przez p. Monikę Piasecką dnia 6 lutego. Lekcja ta była formą interaktywnej prezentacji, która została stworzona przy współpracy uczniów klasy VIII oraz Samorządu Uczniowskiego. Prezentacja zawierała  różne informacje, pytania do uczniów oraz podsumowanie ankiety przeprowadzonej wśród uczniów. Pod koniec zagraliśmy wspólnie w grę Kahoot, w której uczniowie musieli się wykazać wiedzą zdobytą podczas lekcji.

Dzięki dołączeniu do akcji „Dzień Bezpiecznego Internatu” uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w lekcjach online przeprowadzonych przez różnych specjalistów. Uczniowie klas I-III wzięli udział w lekcji pt. „Sieciaki – poznaj bezpieczny Internet!”, natomiast uczniowie klas IV-VI w lekcji pt. „Cyberprzemoc. Co mogę zrobić i jak zareagować”. Nauczyciele uczestniczyli w webinarach organizowanych przez DBI (m.in. „Algorytmy traumy – aspekty społeczne i edukacyjne”, „Blisko telefonu, daleko od dziecka – wpływ korzystania z telefonu przez rodziców na rozwój i dobrostan dziecka”) oraz korzystali z bazy dostępnej na stronie saferinternet (artykuły, filmy szkoleniowe, wykłady). Uczniowie klasy IV wzięli udział w kursie internetowym pn. „Przygody Profesora i Natki”. Kurs organizowany przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną przybliża podstawowe informacje na temat cyfrowych zagrożeń, netykiety i mądrego korzystania z Internetu.

W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu pani pedagog Justyna Sokół przeprowadziła pogadanki nt. cyberbullingu w klasach IV-VIII. Pani pedagog rozmawiała z uczniami nt. bezpiecznego korzystania z Internetu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zjawisko hejtu. Po konsultacjach z panią pedagog zostały również umieszczone materiały dla rodziców na stronie internetowej naszej szkoły.

Na wszystkich projektach eTwinning prowadzonych w naszej szkole omawiane były również kwestie praw autorskich, ponieważ w projektach międzynarodowych często korzystamy z komputerów i Internetu aby tworzyć materiały zadaniowe. Z racji tego, że w tych projektach rozwijamy kompetencje kluczowe ważne jest, aby uczyć się  poprawnych zachowań w Internecie.

Internet to już nieodłączna część naszego życia, więc warto korzystać z niego rozsądnie i bezpiecznie.

Skip to content