Zasiłek szkolny

Burmistrz Szczucina przypomina o możliwości składania wniosków o jednorazowy zasiłek szkolny dla ucznia. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – np. ciężka choroba ucznia lub rodzica, śmierć jednego z rodziców lub pożar, powódź, utrata mienia. Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od zdarzenia losowego. Więcej informacji pod numerem telefony 14 643 51 39.

Skip to content