Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

W dniu 01.09.2020 r. o godz. 8.00 spotkanie uczniów z wychowawcami klas w ZSP w Słupcu. Uczniowie klas od II do VIII wchodzą do szkoły bez rodziców, wyjątek stanowią uczniowie klasy I, rodzic zobowiązany jest do zachowania procedur bezpieczeństwa (dezynfekcja, maseczka, przyłbica).

Przy wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Prosimy uczniów i rodziców o niegrupowanie się pod szkołą i zachowanie dystansu społecznego.

Dowóz uczniów

Dowóz uczniów w dniu 01.09.2020

Wyjazd ze Słupca godz. 7.20, przystanek krzyżówka: godz. 7.30, przystanek sklep: godz. 7.40, przyjazd do szkoły

Odwóz uczniów w dniu 01.09.2020 wyjazd spod szkoły, godz. 9.30, przystanek sklep: 9.40, przystanek krzyżówka: 9.45

Świetlica szkolna

W roku szkolnym 2020/2021 w pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie dojeżdżający autobusem oraz uczniowie rodziców pracujących z klas I-III, pozostali w miarę wolnych miejsc.

Dożywianie

Zainteresowani rodzice bezpłatnym dożywianiem dzieci proszeni są o składanie stosownych zaświadczeń w MGOPS (właściwy dla miejsca zamieszkania).

Istnieje możliwość wykupienia obiadów, w tym celu należy złożyć odpowiednią deklarację.

Skip to content