Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2021/2022

Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej w Słupcu, dzieci urodzonych w roku 2014, będą odbywały się według następujących zasad:
– dzieci należących do obwodu szkoły według zgłoszeń rodziców na kartach zgłoszeń
– dzieci spoza obwodu szkoły na pisemny wniosek rodziców

Zapisu dziecka należy dokonywać w terminie od 01.03.2021 – do 31.03.2021r. w sekretariacie szkoły.

Wnioski do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły
Skip to content