Lista kandydatów przyjętych do Przedszkola

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

do Przedszkola Publicznego w Słupcu

na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie § 11b. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Treść § 11b

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

oraz

na podstawie art. 158 ust. 1 w zw. z art. 161 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148.) Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym:

  1. Przyjęła na rok szkolny 2020/2021 niżej wymienionych kandydatów:
  2. Jachym Marcel,
  3. Klara Michał,
  4. Kupiec Antoni,
  5. Kusek Żaneta,
  6. Korzeń Sebastian,
  7. Wąs Franciszek,
  8. Zając Antonina,

 

  1. Nie przyjęła na rok szkolny 2020/2021 kandydatów, którzy nie osiągnęli wieku przedszkolnego – 3 lata.

Lista została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 15 kwietnia 2020 roku.

Skip to content