Informacja – zasiłek szkolny

Istnieje możliwość składania wniosków o zasiłek szkolny w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego. Szczegóły w załączeniu.
Burmistrz Szczucina informuje, że jest możliwość składnia wniosków o Zasiłek Szkolny w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudna sytuacje materialna
ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne. Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego. Więcej informacji można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych lub pod numerem telefonu 14 643 51 39.
Skip to content