DZIEŃ LEKARZA

Dnia 18 września 2017r. w  naszej szkole odbyło się spotkanie ze studentami VI roku medycyny, Panią Angeliką i Panem Piotrem, w którym uczestniczyli uczniowie klas I–III. Podczas tej wizyty realizowane były obszary edukacyjne dotyczące: nawyków higienicznych, potrzeby mycia rąk i zębów, troski o zdrowie, korzyści wynikających z prawidłowego odżywiania się oraz uprawiania sportu.
Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Każdy uczeń miał możliwość zapoznania się ze stetoskopem, ciśnieniomierzem oraz środkami opatrunkowymi. Zajęcia były prowadzone w formie aktywnej, każdy ochotnik mógł wcielić się w rolę lekarza: przymierzyć fartuch i posłuchać bicia własnego serca. Uczniowie zostali również pokrótce zaznajomieni z tym jak wygląda przygotowanie się lekarza do zawodu. Każde dziecko miało również okazję obeznać się z atlasem anatomicznym, przyniesionym przez studentów. Na koniec zajęć każdy uczeń został obdarowany naklejką, za aktywny udział w spotkaniu, które upłynęło w miłej atmosferze.

Skip to content