Zjawiska optyczne oczami uczniów

Ósmoklasiści pokazali, ze pomimo zdalnego nauczania nie stracili umiejętności obserwacji świata, a zdobytą na zajęciach wiedzę potrafią wykorzystać w praktyce. Fotografowali zjawiska optyczne i iluzje w ramach podsumowania wiadomości z działu Oto efekty ich pracy

Odbicie światła

Światło słoneczne jest emitowane w postaci fal, rozchodzących się we wszystkich możliwych kierunkach w przestrzeni. Jeżeli światło rozchodzące się w powietrzu pada na powierzchnię wody, to zawsze jego część ulega załamaniu a część odbiciu. Kąt odbicia światła jest równy kątowi padania promieni. Zjawisko załamania światła zachodzi na granicy dwóch przezroczystych dla światła ośrodków, w których światło rozchodzi się z różnymi prędkościami.

 

Barwa światła

Światło białe jest mieszaniną światła o różnych barwach. Ponieważ rozchodzenie się światła w wodzie, szkle, tworzywach sztucznych o barwie czerwonej jest nieco większe niż światło o barwie żółtej lub zielonej, powstają nie wielkie różnice miar kątów. Promień świetlny przechodząc przez cząsteczki wody ulega rozszczepieniu powodując niesamowite efekty wizualne.

Rozszczepienie światła

Często gdy w oddali pada jeszcze deszcz i jednocześnie świeci słońce można zobaczyć na niebie tęcze. Białe światło słoneczne wpada do kropli wody, załamuje się i jednocześnie ulega rozczepieniu. Promienie świetlne, które trafiają do naszego oka, po jednokrotnym odbiciu wewnątrz kropli deszczu dają obraz tęczy głównej. Promienie, które odbijają się dwukrotnie tworzą tęczę wtórną, dlatego czasem możemy zaobserwować jakby dwie tęcze jednocześnie.

 

Obrazy wykorzystane do prezentacji zostały wykonane osobiście w otaczającym nas świecie.

 

 

Skip to content