Zajęcia szkolne w systemie zdalnym – 20.12.2021 – 09.01.2022

Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zostaną ograniczone zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych.

W tym czasie przedszkola,  będą pracowały bez zmian.

Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r.

Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.

Szczegółowe informacje w tej sprawie  na stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-20-grudnia-do-9-stycznia-zajecia-w-szkolach-w-systemie-zdalnym.

Rozporządzenie MEN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Skip to content