Wycieczka do Ojcowa

Dnia 8 października 2019 roku uczniowie klasy VII wraz z opiekunem p. Ewelina Czub-Kapel brali udział w wycieczce profilaktycznej wg programu Archezja. Celem wycieczki była integracja grupy, poprawienie relacji w grupie, poszukiwanie naturalnych sposobów na poprawę nastroju przez uczestników, podejmowanie właściwych decyzji i wybór pozytywnych wzorców. Program Archezja to kilkugodzinna podróż przez Dolinę Prądnika, przez średniowiecze, czasy biblijne do prehistorii. Wspólna droga , w której uczestniczyli uczniowie symbolizowała drogę ku dorosłości. Miała pokazać młodzieży konieczność kierowania się w życiu wartościami, posiadanie autorytetów, akceptację siebie i budowanie dobrej relacji z innymi. Wszyscy wrócili zadowoleni, pełni wrażeń oraz refleksji.

 

Skip to content