Ważne!

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
1) Dni 18.04, 19.04 i 23.04 są to dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych. W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze od godziny 8.00 dla dzieci, których rodzice nie mogą sprawować opieki nad dziećmi.
2) Dyrektor ZSP w Słupcu informuje, że od dnia 24.04.2019r. zajęcia w szkole podstawowej odbywają się zgodnie z planem.
Skip to content