Trzymaj formę – podsumowanie programu

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła, jak co roku, brała udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!” mającym na celu kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. W tegorocznej, XV już edycji Programu brali udział wszyscy uczniowie z klas VI, VII i VIII. Na lekcjach wychowania fizycznego, jak również podczas innych zajęć edukacyjnych uczniowie omawiali tematy związane z zasadami aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, co stanowiło punkt wyjścia i bazę teoretyczną do dalszych działań. Główną częścią Programu była praca metodą projektu, podczas której uczniowie w grupach poszerzali swoją wiedzę na tematy prozdrowotne i przygotowywali produkty finalne w postaci makiet, plakatów, portfolio, wierszy, sloganów i planów zdrowego stylu życia. Bardzo ważnym i cennym doświadczeniem w kontekście zdrowego ożywiania było spotkanie z Panią Dietetyk, które udało nam się zorganizować i które umożliwiło uczniom dostęp do fachowej wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania. W ramach promowania aktywnego stylu życia udało się również zorganizować, z uwzględnieniem reżimu sanitarnego, szkolny konkurs skakania na skakance i szkolny turniej tenisa stołowego, które spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Cieszymy się, że pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią udało nam się zrealizować planowane działania i pomyślnie zakończyć tegoroczną edycję Programu.

Skip to content