„Szkoła pamięta” – udział w akcji

Uczniowie naszej szkoły, podobnie jak prawie 1,3 mln uczniów z ponad 11 tys. szkół w całej Polsce, przyłączyli się do akcji MEN „Szkoła pamięta” zaplanowanej na 25 października br. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Wraz z opiekunami udawaliśmy się na groby opuszczone, zapomniane, ale także i na groby bohaterów lokalnych, w szczególności naszego patrona – Stanisława Klimczaka. Dzięki akcji zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski każda klasa miała ze sobą znicze, które zapalaliśmy na uprzednio posprzątanych i uporządkowanych grobach.

(Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/szkola-pamieta-dziekujemy)

Skip to content