Stypendium socjalne

Od dnia 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r. można składać wnioski o stypendium socjalne dla uczniów z Gminy Szczucin.

Stypendium jest zależne od dochodu.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł.

Wnioski można odbierać od dnia 22.08.2023 r. w Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie ul. Rudnickiego 11, więcej informacji pod numerem telefonu 14 643 51 39

Przypominamy również o możliwości składania wniosków o zasiłek szkolny, który może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Skip to content