Projekt „Piękna Nasza Polska cała”

Piękna Nasza Polska cała

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała” jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

Szkoła Podstawowa w Słupcu realizowała projekt od września do grudnia 2018 r. W projekt zaangażowane były kl. I-III wraz z wychowawcami.

Zrealizowano 12 zadań, które sprawiły uczniom wiele radości i pogłębiły ich wiedzę o Polsce. W wykonaniu projektu pomagali również rodzice, którzy włączyli się w realizację zad. 7, 10, 14 i 18.

Emocje, które nam towarzyszyły w trakcie realizacji projektu pozostaną w nas na zawsze.

1) Nauka, osłuchanie się i zaśpiewanie Hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego

Uczestnicy projektu idealnie opanowali wszystkie zwrotki hymnu państwowego, którego odśpiewaniem dołączyli się do ogólnopolskiej akcji „Bicie rekordu dla Niepodległej.

4) Nauka piosenki o tematyce patriotycznej

Uczniowie nauczyli się i pięknie zaśpiewali współczesne piosenki patriotyczne „Jestem Polką i Polakiem” oraz „Co to jest niepodległość”.

5) Nauka tańca ludowego – krakowiak

Uczniowie ubrani w stroje krakowskie pięknie i z dużą energią odtańczyli ten regionalny taniec.

6) Nauka wiersza o tematyce patriotycznej

Klasa III zorganizowała konkurs poezji patriotycznej dla dzieci. Mali recytatorzy z wielką powagą i przejęciem recytowali wybrane przez siebie utwory. Najpiękniej wyrecytowała uczennica kl. III wiersz pt. „Polska” A. Słonimskiego. Następnie wspólnie recytowano „Katechizm polskiego dziecka” W. Bełzy.

7) Zorganizowanie Kącika „Piękna nasza Polska cała”

Klasy I-III wspólnie przygotowały piękny kącik patriotyczny, aby podkreślić tak ważną w naszej historii rocznicę. Znajdowały się w nim plansze, obrazki i sylwety o tematyce patriotycznej. Kwiaty pomogły zrobić mamy uczniów.

8) Praca plastyczna grupowa „Strój ludowy naszego regionu”

Podczas zajęć plastycznych każda z klas wykonała grupowo pracę o formacie A1, prezentującą regionalny strój krakowski kobiecy i męski.

9) Zabawa ludowa

W ramach wspólnych zajęć kl. I-III dzieci poznały różne zabawy ludowe, np.: „Mam chusteczkę haftowaną”, „Karuzela”, „Stary niedźwiedź”, „Olijanka”.

10) „Według przepisu Babci lub Dziadka”

Wykorzystując to zadanie dzieci wraz z nauczycielami przygotowały barszcz biały z kiełbasą i jajkiem według przepisu babci Marysi. Z apetytem degustowały samodzielnie przygotowaną potrawę.

14) Konkurs plastyczny dla dzieci z rodzicami pt. „Moja mała Ojczyzna”

Ten konkurs został zorganizowany dla dzieci i rodziców. Wybrano po jednej najciekawszej pracy z każdej klasy.

15) „Dzień Mody Patriotycznej”

Uczestnicy pokazu ubrali się w stroje biało-czerwone lub ludowe. Z dumą prezentowali biało-czerwone kotyliony. Dyplomy otrzymali uczeń klasy I za strój patriotyczny i uczennica kl. III za strój krakowski.

18) „Szlakiem historii”

Wspólnie zorganizowano wycieczkę do Zalipia (w powiecie dąbrowskim), które słynie z malowanych chat. W „Domu malarek” uczniowie podziwiali piec i ściany malowane w kwiaty, serwetki, wycinanki i pająki ze słomy wykonane przez twórczynie ludowe. Podczas warsztatów, dzieci mogły samodzielnie ozdobić bombki choinkowe zalipiańskimi motywami kwiatowymi. Robiły to z wielkim zaangażowaniem i skupieniem. Przy okazji rozwijały zdolności manualne i poczucie tożsamości regionalnej.

19) Turniej wiedzy patriotycznej pt. „Kocham cię, Polsko”

Uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy. Podczas konkursu wykazali się dużą wiedzą o Polsce, legendach, melodiach patriotycznych, sławnych Polakach i symbolach narodowych.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że mogliśmy brać udział w tym pięknym projekcie, którego celem było kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych.

Dziękujemy!!!

mgr Grażyna Sznajder
mgr Lucyna Klara
mgr Elżbieta Śliska-Chrabąszcz

Skip to content