Projekt edukacyjny klasy IV (film)

Projekt edukacyjny klasy IV z języka angielskiego trwał od lutego do kwietnia 2017r. Uczniowie klasy czwartej uczęszczali na zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, na których według wcześniej ustalonego harmonogramu wykonywali przydzielone im czynności. Efektem końcowym całego projektu był film zmontowany przez opiekuna projektu, p. Monikę Piasecką.

Skip to content