Program „Trzymaj formę!”

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła po raz kolejny bierze udział Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”. W realizacji XV edycji Programu biorą udział uczniowie klas VI-VIII.

Głównym celem Programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Cele szczegółowe programu to:

1) pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka;

2) kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną;

3) dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Podczas realizacji Programu uczniowie pracują metodą projektu. Uczniowie samodzielnie zbierają potrzebne dane do wykonania projektu, opracowują je w formie ustalonej z nauczycielem, a następnie prezentują innym. Sami lub wspólnie z nauczycielem ustalają cele działania i kryteria oceny jakości wykonania, podejmują decyzje o wyborze źródeł informacji i sposobie prezentacji. Projekty mają odpowiadać zainteresowaniom uczących się i wiązać działalność praktyczną (najlepiej w prawdziwym otoczeniu uczniów) z pracą umysłową i gromadzeniem wiedzy, rozwijać samodzielność, uczyć podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, przyjmowania na siebie odpowiedzialności oraz podejmowania współpracy z rówieśnikami i dorosłymi.

W tym roku uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia realizując następujące projekty:

Projekt nr 1 – „Każdy jest kowalem swojego losu” – Tworzymy makietę „Talerza zdrowia”

(edukacyjny)

Projekt nr 2 – Jakie są polskie nawyki żywieniowe na tle innych krajów? (edukacyjny)

Projekt nr 3 – Poznajemy fakty i mity o odchudzaniu (edukacyjny)

Projekt nr 17 – Jak zaplanować swoje zdrowe życie (tworzymy healthplan)? (badawczy).

Skip to content