Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów – udział uczniów

W dniach 28 i 29 października br. uczniowie klasy  ósmej  wzięli  udział w programie profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów opracowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Głównym celem  warsztatów było pogłębienie wiedzy młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia oraz motywowania do realizacji własnych pasji.
Liczne ćwiczenia  interaktywne, zastosowane podczas warsztatów, wyzwoliły pozytywne zaangażowanie młodzieży. Trenerzy pomogli młodym ludziom w dostrzeżeniu znaczenia szacunku w relacjach międzyludzkich, ukazali pozytywne aspekty otwartości na dorosłych przewodników życiowych (rodziców, nauczycieli). Zachęcili również młodzież do krytycznego spojrzenia na przekaz kultury masowej i reklamy.
Ponadto prowadzący  pomogli młodzieży w zrozumieniu, że szukanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych jest przejawem umiejętności radzenia sobie, a nie powodem do wstydu.
Celem warsztatów było również wsparcie w obszarze programu profilaktycznego, który na co dzień jest realizowany w szkole i podjęcie raz jeszcze zagadnień zdrowego stylu życia w kontekście unikania alkoholu, narkotyków, pornografii i przemocy.

Skip to content