Powrót uczniów klas I-III po feriach

Od 18 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie, w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS.

Uczniowie klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie.

Prosimy  rodziców, by nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi. Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

Informacja dotycząca dowozów

Dowóz uczniów odbywał się będzie tak, jak przed zawieszeniem zajęć.

Kurs poranny bez zmian, kurs popołudniowy – 12.40

Uczniowie przyjeżdżający do szkoły przewozem szkolnym w przestrzeni publicznej mają obowiązek zakrywania nosa i ust.

 

Skip to content