Poświęcenie i przekazanie sztandaru szkoły

Dzień 08 stycznia 2019 roku zapisał się jako jeden z najważniejszych i najbardziej uroczystych w historii naszej placówki. Właśnie tego dnia nastąpiło przekazanie poświęconego sztandaru społeczności szkolnej. Radość z okazji tak wyjątkowego wydarzenia dzielili wspólnie z nami licznie zgromadzeni szacowni Goście: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie Artur Puciłowski, Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Bryk, Wiceprzewodniczący Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Kupiec, Burmistrz Szczucina Jan Sipior, Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie Antoni Radłowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierza Koprowski, ks. Prałat Zygmunt Warzecha, dziekan Dekanatu Szczucin, ks. Ryszard Kapałka – proboszcz parafii Słupiec, ks. Józef Jeziorek – proboszcz parafii Borki, ks. Marek Kula – proboszcz parafii Delastowice, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Bogumiła Molak, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie Adam Murczek, Prezes ZNP w Szczucinie Marian Skowron, Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie Krystyna Szymańska, Pełnomocnik ds. Uzależnień Renata Chrabąszcz, Radny Słupca Konrad Szymczyk, Sołtys wsi Słupiec Krzysztof Padykuła, przedstawiciele Ośrodka Zdrowia w Słupcu lekarz Katarzyna Micek oraz pani Lucyna Sołtys, Prezes Zarządu OSP w Słupcu Zbigniew Zaliński, członkinie Koła Tradycji Ludowej w Słupcu: Maria Pietras, Józefa Chropacz, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, przedsiębiorcy, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz gość szczególny pani Anna Łabuz – córka patrona szkoły Stanisława Klimczaka. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Słupcu. Po zakończonej homilii pani Marta Adamczyk w imieniu Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Uczniów i Rodziców poprosiła Księdza Prałata Zygmunta Warzechę o poświęcenie i pobłogosławienie sztandaru oraz modlitwę, aby uczniowie w swoim życiu czcili wartości, jakimi dla każdego człowieka są Bóg, Honor, Ojczyzna i podążali drogą wiary, prawdy, miłości i sprawiedliwości. Po zakończonej Eucharystii w kierunku szkoły wyruszył orszak w następującym porządku Poczet Sztandarowy Rodziców, Poczet OSP Słupiec, zaproszeni goście i Dyrektor szkoły, uczniowie z wychowawcami. Oficjalną część uroczystości rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie pani Dyrektor szkoły Władysława Wróbel powitała gości i przybliżyła zebranym sylwetkę patrona szkoły Stanisława Klimczaka. Kolejnym punktem uroczystej ceremonii było przekazanie przez przedstawicieli Rady Rodziców, panią Martę Adamczyk, panią Dorotę Woźniak oraz pana Krzysztofa Sołtysa, poświęconego sztandaru dyrektorowi szkoły, a następnie Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu Uczniów, w skład którego weszli Wiktoria Czupska, Karolina Zalińska, Seweryn Kośmider.
Pani Dyrektor oddając sztandar powiedziała:

„Drodzy uczniowie, przekazuję sztandar w wasze ręce. Niech będzie symbolem waszej godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru”.

Następnie przewodniczący poszczególnych klas ślubowali:

„ My uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Klimczaka w Słupcu, przyjmując ten sztandar, przyrzekamy otaczać go czcią i dbać o to, by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły, naszej społeczności i naszej ojczyzny”.

Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja sztandaru. Prowadząca Julia Babiec odczytała jego opis:

Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100 cm x 100 cm. Przymocowany jest on do drzewca wykonanego z jasnego drewna toczonego, zakończonego głowicą w formie srebrnego orła w złotej koronie. Sztandar obszyto złotą taśmą i wykończono złotymi frędzlami.
Strona główna sztandaru – awers jest w kolorze czerwonym. Na tym tle w centrum umieszczono wizerunek orła białego z głową zwróconą w prawo ozdobioną złotą koroną. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu oraz gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Pod godłem państwowym na półokręgu widnieje haftowany złotą nicią napis: „PRACA I UMYSŁ TOBIE OJCZYZNO”. Orzeł został wyhaftowany nicią srebrną, zaś korona, dziób i pazury złotą.

Rewers wykonano w kolorze ciemnozielonym. Centralne miejsce zajmuje portret patrona szkoły Stanisława Klimczaka. Postać patrona otoczona jest napisem: „Szkoła Podstawowa im. Stanisława Klimczaka”, wyszywanym złotą, połyskującą nicią. Poniżej widoczny jest napis: „w Słupcu” otoczony dwiema czterolistnymi koniczynami symbolizującymi szczęście.

Po okolicznościowych przemówieniach, które wygłosili : Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Krakowie Artur Puciłowski, Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Bryk, Burmistrz Szczucina Jan Sipior, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierz Koprowski, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Bogumiła Molak, wszyscy obecni na uroczystości mieli okazję obejrzeć program artystyczny. Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pani Moniki Piaseckiej i pani Barbary Czai w niezwykle sugestywny i wzruszający sposób zaprezentowali biografię Stanisława Klimczaka oraz wartości, którym był wierny przez całe swoje życie.
Na zakończenie uroczystości głos zabrała pani Anna Łabuz, po czym pani Dyrektor zaprosiła wszystkich uczestników uroczystości na poczęstunek oraz zwiedzanie wyremontowanej szkoły. Goście mogli podziwiać nie tylko nowoczesne klasopracownie, ekspozycję rękodzieła ludowego przygotowaną przez panie z Koła Tradycji Ludowej, ale również wystawę prac laureatów szkolnych konkursów – Literackiego Konkursu „Słupiec moja mała ojczyzna” oraz Konkursu Plastycznego „Nasz Patron”.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz cała Społeczność Szkolna składają serdeczne podziękowania wszystkim znamienitym Gościom, Przyjaciołom i Darczyńcom Szkoły za uświetnienie naszej uroczystości swoją obecnością. Zaszczytem było gościć Państwa w naszej placówce. Dziękujemy również za wszystkie życzliwe słowa oraz gratulacje. Jesteśmy także bardzo wdzięczni za upominki przekazane na rzecz szkoły.

Danuta Krupa

GALERIA

Skip to content