Podsumowanie programów „Nie pal przy mnie proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”

W ramach kampanii antynikotynowej w szkole realizowane były programy: „Nie pal przy mnie proszę” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie”.
Program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”, był skierowany do uczniów klas I-III .
Jego celem było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. Uczniowie
poszerzyli wiadomości na temat zdrowia, uświadomili sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznawali sposoby zachowań w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy. Dzieci brały udział w szkolnym konkursie plastycznym na temat – „Nie pal przy mnie proszę”, oraz organizowanym przez PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej. Wszystkie prace plastyczne zostały zaprezentowane na gazetce szkolnej.
Uczniowie ponadto rozwiązywali krzyżówki pt. „Zdrowie” i opowiadali historyjki obrazkowe a także nabywali wiedzę w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz uczyli się zachowań i postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.
Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” był adresowany do uczniów klas 5 – 6, a więc w takim przedziale wiekowym, by móc zapobiec pierwszym próbom palenia. Uczniowie uczestniczyli w cyklu zajęć warsztatowo – dyskusyjnych, dotyczących przyczyn wpadania w nałóg nikotynowy, skutków zdrowotnych takiego nałogu oraz nauki asertywności i skutecznego odmawiania zapalenia papierosa. Uczniowie wykonali ponadto plakaty promujące niepalenie, które zostały zaprezentowane wraz z materiałami informacyjnymi na wystawce szkolnej.

Skip to content