Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX

Dnia 20. kwietnia w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka angielskiego FOX. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX” pomyślany jest jako forma intelektualnej zabawy językowej. Konkurs odbył się w formie online.

Udział w nim polega na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej . Zadania z obowiązkowej lekturki mają na celu pokazać, że język stanowi całość, a jego poszczególne komponenty „spotykają się” w literaturze, w tym przypadku w beletrystyce na poziomie odpowiadającym danej kategorii wiekowej. Ze względu na swoją zawartość i urozmaicony charakter – co jest odbiciem złożoności językowej oraz naturalnej nieprzewidywalności sytuacji językowych – zadania stanowią wyzwanie oraz pobudzają dociekliwość.

[ fox.bielsko.pl ]

Życzymy jak najlepszych wyników!

Skip to content