Ogłoszenie dotyczące rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Informujemy, że rekrutacja do naszego przedszkola będzie przeprowadzona w okresie

od 1 marca 2019 roku do 29 marca 2019 roku.

 

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2013 – 2016.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Wnioski dostępne w placówce oraz tutaj.

 

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

ZAPRASZAMY!!!

 

Skip to content