Obchody Dnia książki

25 kwietnia podczas obchodów Dnia Książki najmłodsi uczniowie zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Uczniowie mieli okazję wykazać się wiadomościami o książkach, znajomością postaci literackich. Po pomyślnym zaliczeniu wszystkich pytań, przyrzekli, że będą szanować książki, korzystać z ich mądrości oraz sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Następnie każdy pierwszoklasista został pasowany przez panią dyrektor Władysławę Wróbel na pełnoprawnego czytelnika biblioteki szkolnej i otrzymał pamiątkową zakładkę do książki. Uroczystość przygotowała pani Lucyna Bełzowska.

Skip to content