Projekt „Dar na stulecie”

Zbiórka charytatywna Dyrekcji i Nauczycieli naszej Szkoły

Nasz plan przygotowany na przełomie lutego i marca był bardzo ambitny. Jako społeczność szkolna obiecaliśmy Św. Janowi Pawłowi II w Jego setne urodziny podjąć wiele działań, niestety… sytuacja w jakiej przychodzi nam wszystkim obecnie żyć nie pozwala w pełni realizować wyżej wymienionych postanowień i zmusza do szukania nowych pomysłów.

      02.04.2020r. w 15-tą rocznicę śmierci Papieża Polaka Dyrekcja i nauczyciele naszej szkoły zorganizowali zbiórkę środków finansowych, które w tym trudnym czasie wesprą funkcjonowanie placówki medycznej zajmującej się opieką nad starszymi, chorymi i cierpiącymi
      06.04.2020r. zebrane pieniądze przekazaliśmy na konto Hospicjum Św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej z nadzieją, że każda nawet niewielka pomoc może zdziałać wiele zgodnie z sentencją Św. Jana Pawła II: „CZŁOWIEK JEST WIELKI NIE PRZEZ TO CO POSIADA, LECZ PRZEZ TO KIM JEST, NIE PRZEZ TO CO MA, LECZ PRZEZ TO, CZYM DZIELI SIĘ Z INNYMI”.

W marcu 2020r. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Stanisława Klimczaka w Słupcu przyjął zaproszenie do udziału w projekcie „Dar na stulecie”, wspieranego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Celem przedsięwzięcia jest zbudowanie duchowego pomnika dla Świętego Jana Pawła II w setną rocznicę Jego urodzin, która przypada w bieżącym roku. Główną ideą projektu jest wspieranie i pomnażanie dobra w każdej postaci. Liczy się każdy człowiek i każda wspólnota. My jako społeczność szkolna chcemy z tej okazji:
  • wesprzeć finansowo Hospicjum św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zbiórkę środków w okresie wielkanocnym w którą zaangażuje się Szkolne Koło Wolontariatu,
  • wykazać się wiedzą uczestnicząc w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Janie Pawle II,
  • pokazać swoje umiejętności artystyczne wykonując prace na Gminny Konkurs Plastyczny pt: „Jan Paweł II- Prostota i Świętość”,
  • recytować utwory poetyckie autorstwa Św. Jana Pawła II lub dotyczące Jego osoby podczas XXII Gminnego Konkursu Recytatorskiego im. M. Kozaczkowej,
  • wykonać 100 serc dla Jana Pawła II na, których 18 maja 2020r., zapiszemy życzenia, prośby i postanowienia,
  • przeprowadzić lekcje przybliżające postać Karola Wojtyły i Jego drogę do Świętości,
  • odwiedzić Muzeum- Dom Jana Pawła II w Wadowicach.

Każdy z naszych uczniów, pracowników i rodziców będzie miał możliwość przyłączyć się do projektu, aby „TO DUCHOWE DZIEDZICTWO, KTÓREMU NA IMIĘ POLSKA, RAZ JESZCZE PRZYJĄĆ Z WIARĄ, NADZIEJĄ I MIŁOŚCIĄ”.

Skip to content