Nauczanie hybrydowe dla uczniów klas I-III od 26.04.2021

Na podstawie rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki harmonogram zajęć dla uczniów klas I-III musi być ustalony w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 proc. uczniów oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie. W miarę możliwości zajęcia powinny być realizowane  równomiernie i  naprzemiennie przez każdego ucznia.

W związku z powyższym plan zajęć hybrydowych dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Słupcu obowiązujący od 26.04.2021 r. będzie następujący:

26.04.2021 (poniedziałek) – klasa I (zajęcia stacjonarne w szkole), klasa II i III (nauka zdalna)

27.04.2021 (wtorek) – klasa II (zajęcia stacjonarne w szkole), klasa I i III (nauka zdalna)

28.04.2021 (środa) – klasa III (zajęcia stacjonarne w szkole), klasa I i II (nauka zdalna)

29.04.2021 (czwartek) – klasa I (zajęcia stacjonarne w szkole), klasa II i III (nauka zdalna)

30.04.2021 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów z klas I-VIII.

Skip to content