Naliczanie opłat za dożywianie

W przypadku nieobecności dziecka, ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce nie nalicza się dziennej wysokości opłat za korzystanie z posiłku za drugi i kolejne dni nieobecności. Dopuszcza się możliwość nienaliczania dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce za pierwszy dzień nieobecności, gdy nieobecność została zgłoszona nie później niż do godziny 7.30 w dniu nieobecności, telefonicznie pod numerem 146431298.
Skip to content