Krajowa Odznaka Jakości dla projektu eTwinning pn. „Teenagers’ world”

Jesteśmy niezmiernie dumni, że nasz projekt otrzymał Krajową Odznakę Jakości – nagrodę, która jest przyznawana przez Krajowe Biuro eTwinning. Otrzymują ją nauczyciele, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju. Jest ona wyrazem uznania dla nauczycieli i uczniów za zaangażowanie w działania poświęcone eTwinningowi. Dla uczniów jest to ogromna motywacja do dalszej pracy, a dla szkoły prestiż i wyraz otwarcia się na współpracę europejską.

KOJ przyznana naszemu projektowi.

Aby otrzymać Krajową Odznakę Jakości, projekt musi spełniać poniższe warunki:

Współpraca szkół partnerskich:
– działania w ramach współpracy wykraczają poza komunikację;
– szkoły partnerskie pracują razem, realizując wspólne działania;
– partnerzy nie są jedynie odbiorcami informacji;
– działania w ramach współpracy przynoszą wymierne efekty.
Korzystanie z technologii:
– technologia jest wykorzystywana do pomocy partnerom w realizacji ich celów pedagogicznych;
– narzędzia pomagają partnerom i ulepszają ich współpracę.
Założenia pedagogiczne:
– projekt charakteryzuje się oryginalnością tematu;
– wykorzystuje różnorodne metody pedagogiczne;
– uczniowie przejmują inicjatywę;
– uczniowie współpracują z partnerami i wspólnie pracują, stosując różne metody, takie jak zbieranie informacji, rozwiązywanie problemów, badania i praca porównawcza;
– narzędzia pomagają partnerom lepiej współpracować ze sobą.
Integracja z programem nauczania:
– projekt jest osadzony w szkolnym programie nauczania i sylabusach;
– większość pracy nad projektem odbywa się w czasie godzin lekcyjnych;
– integracja projektu z programem nauczania jest wyraźna i jednoznaczna;
– praca nad projektem pozwala uczniom rozwijać swoje umiejętności i kompetencje;
– ramy pedagogiczne projektu zostały wyjaśnione i udokumentowane przez nauczyciela.

Skip to content