Konsultacje dla klasy VIII

Od dnia 25 maja 2020r.  rozpoczną się konsultacje dla uczniów klasy VIII, które mają charakter dobrowolny. W pierwszej kolejności będą to konsultacje z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, a w dalszej kolejności z innych przedmiotów. Szczegółowy harmonogram konsultacji zostanie przekazany przez wychowawcę klasy.

Załącznik:  KONSULTACJE W SZKOLE

Skip to content