Akcja „Szkoła do Hymnu”

Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania.

(Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005 r.)

Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych to jeden z priorytetów naszych działań edukacyjno-wychowawczych. Rok 2020 zmienił naszą szkolną rzeczywistość i niestety nie mogliśmy  w tradycyjny sposób poprzez uroczystą akademię obchodzić Święta Odzyskania Niepodległości. Dlatego też chętni uczniowie naszej szkoły nagrali własne wykonanie hymnu, które zostało odtworzone 10 listopada o symbolicznej godz. 11:11. Udało się nam zdalnie wspólnie odśpiewać  Mazurka Dąbrowskiego  i w ten sposób nasza cała  społeczność szkolna włączyła się w ogólnopolską akcję organizowaną przez MEN pod hasłem SZKOŁA DO HYMNU.

Nagraniehttps://youtu.be/LQGmxp_o1RQ

Wykonanie hymnu przez uczennicę klasy III Julię Kupiec: https://drive.google.com/file/d/1lGgBydxeZv6qSStx57N8u4ISdIdZQ1iI/view?usp=sharing

Galeria:

 

Skip to content