Akcja „Książka dla biblioteki”

Podzielmy się książkami, z których wyrośliśmy…

Biblioteka szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupcu zaprasza
wszystkich czytelników i sympatyków książki oraz naszej biblioteki do
włączenia się w akcję „Książka dla biblioteki”.

    Jeżeli masz ciekawą, przeczytaną i niepotrzebną książkę lub czasopisma w dobrym stanie „technicznym” to koniecznie podaruj je bibliotece. Zrobisz tym radość nam i naszym czytelnikom.

Czytana książka żyje dalej !!!

 REGULAMIN AKCJI:

1. Akcja trwa cały rok szkolny.
2. W akcji uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani (uczniowie, absolwenci, rodzice uczniów,
nauczyciele oraz wszystkie inne chętne osoby).
3. Książki przynosimy do biblioteki szkolnej.
4. Lista darczyńców będzie się pojawiała w bibliotece

Skip to content