Akademia z okazji DEN i Pasowanie Pierwszoklasistów

Dnia 11 października 2019 roku o godzinie 11:00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Stanisława Klimczaka w Słupcu odbyła się akademia z okazji  Dnia  Edukacji Narodowej oraz Ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Na wstępie głos zabrała p. Dyrektor która mówiła o trudnej, ale jakże  pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie  oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.

Przedstawienie z tej okazji przygotowały przedszkolaki oraz uczniowie. Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją  wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków.

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie 9 uczniów klasy pierwszej. Dzieci  ubrane w świąteczny strój galowy, przepiękna dekoracja sali gimnastycznej, przygotowany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.

Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Pani wychowawczyni klasy pierwszej zapoznawała i wdrażała swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcia nauki w szkole.  Uczniowie uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.

Klasa pierwsza przygotowała na dzień ślubowania część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed licznie zgromadzoną publicznością. Obecni na ślubowaniu oceniali umiejętności recytatorskie i muzyczne uczniów. Wszystkie zadania uczniowie wykonali bardzo dobrze.

Po krótkim przedstawieniu swoich umiejętności i zaprezentowaniu wiedzy  w niezwykle podniosłej atmosferze, przed Sztandarem Szkoły pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, a swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie Pani Dyrektor pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużym ołówkiem i wręczyła okolicznościowe dyplomy. Złożyła też życzenia wielu sukcesów w nauce wszystkim uczniom.

Po uroczystym ślubowaniu uczniowie klasy pierwszej przygotowali wesołą i zabawną  scenkę, podczas której dzieci bawiły się radośnie w takt gorących rytmów popularnych przebojów.

Na koniec uroczystości rodzice uczniów klasy pierwszej wręczyli swoim pociechom pamiątkowe upominki. Rodzice przygotowali również dla swoich dzieci słodki poczęstunek w klasie.

Ten dzień z pewnością na długo pozostanie pierwszakom w pamięci. Miejmy nadzieję, że słowa przyrzeczenia, które składali, będą dla nich drogowskazem na długie, długie lata szkolne. (LS)

Skip to content