4 Październik Światowy Dzień Zwierząt – potrzebujemy się nawzajem 

Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest corocznie 4 października. Jednoczy on ludzi, którzy opowiadają się za lepszym traktowaniem zwierząt i działają na ich rzecz. Dziś święto zmieniło się w globalny ruch, który za cel stawia sobie, by uczynić świat lepszym miejscem dla wszystkich zwierząt.

4 października to także święto Franciszka z Asyżu, patrona ekologii i zwierząt.

Skip to content