Światowy Dzień Zdrowia

 W ZSP w Słupcu w drugim tygodniu kwietnia cała społeczność szkolna włączyła się w obchody Światowego Dnia Zdrowia, pod hasłem „ Moje zdrowie, moje prawo”. Wszyscy wychowawcy  przeprowadzili pogadanki w klasach na temat „ Moje zdrowie, moje prawo”. Tegoroczny temat został wybrany, aby bronić prawa każdego i wszędzie do dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także do bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, wysokiej jakości warunków mieszkaniowych, godnych warunków pracy i środowiska oraz wolności od dyskryminacji.  Uczniowie wykonywali plakaty promujące zdrowy styl życia. Ponadto w czwartek 11 kwietnia odwiedziła nas pani Pielęgniarka Dorota Woźniak, która przeprowadziła prelekcję dla uczniów na temat zdrowia. Przekazała uczniom wiele cennych wskazówek na temat zdrowego stylu życia, zwracała uwagę na badania profilaktyczne, higienę osobistą oraz zdrowe racjonalne odżywianie. Uczniowie słuchali naszego gościa  z dużym  zaciekawieniem. Podczas zajęć, nabywali i doskonalili umiejętności z zakresu mierzenia ciśnienia i tętna, dowiedzieli się jak wygląda i na czym polega  praca w służbie zdrowia. W tym dniu uczniowie z kl. 1 – 3 pracowali nad przygotowaniem zdrowych przekąsek, robili koreczki i szaszłyki z owoców, którymi częstowali starszych kolegów w szkole. Największą atrakcją rozwijającą sprawność ruchową  i promującą postawy prozdrowotne, wyczekiwaną przez wszystkich uczniów  w szkole były rozgrywki międzyklasowe w piłce siatkowej. Klasa III zmierzyła się z klasą IV, klasa V z kl. VI, a VII z VIII. Podczas rozgrywek,  uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności nabytych na lekcjach wf , mecze były bardzo wyrównane, każda klasa chciała wygrać, ale jak to w sporcie bywa ktoś musiał okazać się lepszy. Po zakończonych zawodach każda z klas otrzymała dyplomy. Obchody naszego Szkolnego Tygodnia  Zdrowia upłyneły w miłej i przyjaznej atmosferze, wszystkie działania udokumentowano zdjęciami, które zostaną opublikowane na szkolnej Stronie Internetowej i Gazecie Szczucińskiej.

Skip to content